Vanaf maandag 20 januari tot en met 14 februari worden nutswerken uitgevoerd in het voetpad en de parkeerstrook in Dullaert. Om veilig te kunnen werken wordt Dullaert een eenrichtingsstraat richting Leikensweg en er wordt een omleiding voorzien via Hendrik Consciencestraat, Euerardstraat en Zuidmoerstraat.  Gelieve hier rekening mee te houden de komende weken.