Dat kan! De club biedt één proefles- of initiatiemoment aan per maand dit najaar. Voor de maand oktober worden de data bekend gemaakt tijdens de week van 28 september.

Graag sportieve kledij aandoen, wij voorzien een stick!

Inschrijving vooraf is verplicht.