Wij willen iedereen nog eens wijzen op het belang van sportiviteit en respect; Hockey Club Meetjesland hecht hier veel belang aan zowel op als rond het hockeyveld. Om dit te kunnen uitdragen, adopteert de club de gedragscode die is opgesteld door de KBHB in '10 geboden' waaraan elke speler en alle ouders, vanaf de inschrijving, zich zouden moeten houden.  Het is belangrijk de kernwaarden van hockey, die onze sport zo uniek maken, op geregelde basis in de verf te zetten.  Niet voor niets hangen rond het veld ook de "respect" banners.  Wij roepen al onze leden derhalve op om deze waarden ten allen tijde te respecteren, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd en voor, tijdens en na de trainingen.  De club zal niet nalaten in te grijpen bij overtredingen van deze gedragscode.

Ook de ouders spelen een zeer belangrijke rol in de opbouw van sportief gedrag bij jonge spelers. Samen kunnen we fair-play realiseren!!

10 Geboden  die we vorig jaar als eens meegaven maar die nog steeds de norm zijn bij onze club...

  1. Regelmatig aanwezig zijn en op tijd komen (minimum 15 minuten voor aanvang tenzij anders gecommuniceerd)
  2. Verwittigen in geval van afwezigheid en zich verontschuldigen bij laattijdigheid
  3. Fair-play zijn en respect hebben voor de coach, de trainers, medespelers, scheidsrechters en tegenstanders
  4. Serieus meedoen aan alle oefeningen en 100% van jezelf geven
  5. De spelregels respecteren en ze niet moedwillig overtreden
  6. Kunnen erkennen dat de tegenstrever sterker is
  7. Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid
  8. Respect hebben voor de vrijwilligers die zich voor jullie inzetten in hun vrije tijd
  9. Respecteer de infrastructuur (het terrein, de kleedkamers,...) en het materiaal dat jullie ter beschikking wordt gesteld
  10. Neem enthousiast deel aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de hockeysport