Om alles vlot te laten verlopen tijdens het jaar rekenen wij op de ouders om de kinderen te begeleiden en te motiveren. Hierbij enkele richtlijnen:

 • Zo vaak mogelijk naar de wedstrijden van jullie kinderen komen kijken
 • De kinderen positief en enthousiast steunen in hun inzet en in hun sportieve doelstellingen
 • Fier zijn op de kinderen en ze feliciteren voor hun inzet
 • De kinderen aanmoedigen maar hen niet forceren (de sport niet dwingend opleggen).
 • Een goed evenwicht vinden tussen sport en studies
 • Toelichten aan het kind, waarom en wanneer het voor u niet mogelijk is om een voor hem/haar belangrijk sportmoment bij te wonen
 • Tijd maken voor uw kind om rustig over zijn/haar ambities en ontgoochelingen te praten
 • Altijd eerst vragen: « heb je je geamuseerd ? » en niet « heb je gewonnen? ”
 • Helpende handen zijn altijd welkom! Stel voor om als vrijwilliger de club te helpen
 • Regelmatig voorstellen om voor vervoer van de spelers te zorgen (brengen en ophalen naar trainingen en wedstrijden)
 • Een aangenaam contact onderhouden met coach en trainer
 • De kinderen helpen op hun weg naar zelfstandigheid en hen begeleiden bij het nemen van hun verantwoordelijkheid wat betreft communicatie en gedrag met ploeggenoten, scheidsrechters, trainers, coaches en publiek
 • Maak afspraken met je kind over het engagement naar het team, zowel wat betreft de trainingen als de te spelen wedstrijden (proberen om voor elke match beschikbaar te zijn, tijdig melden van eventuele afwezigheid, …) 

 

Voor elke wedstrijd:

 • aan uw kind laten blijken dat u fier bent ongeacht het resultaat
 • niet tegen uw kind zeggen: « winnen is niet belangrijk » want voor het kind is dit het wel
 • proberen om een gezond idee van competitie op te bouwen waarin de spelers er sportief het beste van maken en zich spelenderwijs amuseren
 • belangstellend uw kind vragen te tonen wat het bijgeleerd heeft

 

Tijdens elke wedstrijd: 

 • de gouden regel is: behandel de tegenstander, de trainers, de coach, de scheidrechters, maar ook uw kind zoals u zelf graag behandeld zou worden
 • laat de trainer/coach zijn werk doen in volle vertrouwen en houd zelf enige afstand. Breng uw kind niet in de war door zelf als  tweede coach op te treden, met soms tegenstrijdige opmerkingen ten opzichte van de trainer/coach
 • geef ovatie en moedig beide teams aan
 • moedig elke ouder aan om geen negatieve kritiek te uiten, om hun emoties en opmerkingen te controleren in het bijzijn van de kinderen
 • respecteer de scheidsrechters, eender welke beslissing hij/zij ook mogen nemen, ze doen hun best en iedereen kan wel eens een fout maken
 • vermijd dat uw kinderen zich moeten schamen voor uw gedrag, hoe positief of betrokken ook bedoeld

 

Na de wedstrijd: 

 • betreed het veld of de baan niet
 • neem even tijd om de scheidsrechter en coach te bedanken. Feliciteer de ouders van de teamgenoten, alsook de tegenstanders en hun ouders
 • geef gerust -maar op rustige wijze- je commentaar en beoordeel het gespeelde spel; niet enkel op de winnende partij
 • help bij het aanvaarden van een verlies door het aankaarten van de positieve aspecten en moedig uw kind hierin aan omdat het zijn best gedaan heeft