Er kan nu ook ingeschreven worden voor onze "season kick-off" stages tijdens de laatste week van de zomervakantie (26-30 augustus voor U6 tot U16 en 28-30 augustus voor U19).  De club doet voor deze stages een beroep op de expertise van B-Hockey. Meer info en inschrijven onder het menu "Sportief", submenu "Stages".

Er kan ook nog steeds ingeschreven worden voor onze "Summer & Fun" stage van 1 tot 4 juli, die in de eerste plaats gericht is op beginners en onze jongste leden.  Meer info en inschrijven onder het menu "Sportief", submenu "Stages".  Ook voor onze stages tijdens de paasvakantie is nog plaats.